У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 березня  2011 р. № 77

м. Нововолинськ

 

Про списання основних засобів

 

Відповідно до ст.29,ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Державного казначейства України і Міністерства фінансів України від 29.11.2010р. №447"Про затвердження типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ", рішення міської ради „Про доповнення до п.17 рішення ради від 21.11.01 №25/14 „Про клопотання організацій і заяви громадян”, на підставі листів виробничого управління комунального господарства від 04.03.2011 року №08-196, центральної міської лікарні від 28.02.2011 року №546/01-16, житлово-комунального підприємства №2 від 28.02.2011 №150,  виконавчий комітет Нововолинської міської ради

В И Р І Ш И В :

       1.Дати згоду на списання основних засобів:

       1.1. Виробничому управлінню комунального господарства:

- газонокосилки, інвентарний номер 484, балансова вартість 1614( одна тисяча шістсот чотирнадцять) гривень 96 коп., залишкова вартість 121(сто двадцять одна) гривня 34 коп.;

- газонокосилки, інвентарний номер 479, балансова вартість 1614( одна тисяча шістсот чотирнадцять) гривень 96 коп., залишкова вартість 121(сто двадцять одна) гривня 34 коп.;

- обладнання до вишки, інвентарний номер 1750, балансова вартість 2000 (дві тисячі) гривень, залишкова вартість 103 ( сто три ) гривні 34 коп.

       1.2.Центральній міській лікарні:

- автомобіля УАЗ 452, державний номер 75-27 ВНЛ, інвентарний номер 10510056, 1985 року випуску, балансова вартість 4167( чотири тисячі сто шістдесят сім) гривень, залишкової вартості не має;

- автомобіля ВАЗ 21063, державний номер 70-70 ВНА, інвентарний номер 10510086, 1988 року випуску, балансова вартість 12040 (дванадцять тисяч сорок) гривень, залишкової вартості не має;

- автомобіля РАФ 22031, державний номер 40-69 ВНА, інвентарний номер 10510070, 1989 року випуску, балансова вартість 7998 (сім тисяч дев’ятсот  дев’яносто вісім) гривень, залишкової вартості не має.   

      1.3.Житлово-комунальному підприємству №2:

- машинки пишущої, інвентарний номер 1536, 1976 року випуску, балансова ваартість 313( триста тринадцять) гривень 65 коп., залишкової вартості не має;

- машинки пишущої, інвентарний номер 1538, 1985 року випуску, балансова ваартість 245( двісті сорок п’ять) гривень 41 коп., залишкової вартості не має;

- обчислювальної машинки, інвентарний номер 1537, 1981 року випуску, балансова вартість 465(чотириста шістдесят п’ять) гривень 68 коп.,залишкової вартості не має;

- телевізора, інвентарний номер 1560, 2000 року випуску, балансова вартість 305(триста п’ять) гривень 72 коп., залишкової вартості не має;

- загорожі дерев’яної 1960 року, інвентарний номер 1505,  балансова вартість 33367 ( тридцять три тисячі триста шістдесят сім) гривень 27 коп., залишкової вартості не має;

- багаторічні насадження 1959 року, інвентарний номер 1500, балансова вартість 7(сім) гривень 18 коп., залишкової вартості не має.

      3. Виробничому управлінню комунального господарства, центральній міській лікарні та житлово-комунальному підприємству №2 списання основних засобів провести відповідно до чинного законодавства.  

      4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д. та заступника міського голови Сторонського А.М.

 

 

Міський голова                                                   В.Б.Сапожніков

 

Антонюк 30586

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень