У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

від   24 січня  2011 р. № 4

м. Нововолинськ

 

Про підсумки виконання міського бюджету за 2010 рік

 

 

За  2010  рік до бюджетів усіх рівнів по місту надійшло загального збору в сумі 108387,2 тис. гривень, що на 25893,8 тис. гривень більше поступлень  2009 року.

Виконання  бюджету міста забезпечено – на 102,3 відсотка до річного плану надходжень.  Бюджетом міста  по  загальному  фонду  додатково отримано – 846,1 тис. гривень, в тому числі селищним бюджетом – 2,7 тис. гривень.  

Порівняно з 2009 роком загальний збір до загального фонду державного бюджету по місту збільшився на 17385,8тис. гривень (бюджетне відшкодування ПДВ – 50230,2 тис. гривень проти 7559,2 тис. гривень у 2009 році),  в тому числі загальнодержавні  податки збільшились на 17321,1 тис. гривень;  доходи по бюджету міста збільшились  на 5412,4 тис. гривень,  забезпечено рівень динаміки власних надходжень на  + 16,5 відсотка, що більше від середньо обласного на 4,1 відсотки.

Надходження власних та закріплених доходів  склали 38229,5 тис. гривень,  що становить 102,3 відсотка до  затверджених з врахуванням змін річних бюджетних призначень.  Забезпечено  виконання  усіх видів передбачених у загальному фонді бюджету міста платежів.

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 51416,0 тис. гривень.

Недоїмка з платежів  з початку року зменшилась до зведеного бюджету  на 8672,3 тис. гривень, в тому числі до бюджету міста  на  - 80,6тис. гривень і на 1 січня 2011 року становить 30681,8тис. гривень, в тому  числі по бюджету міста 643,4 тис. гривень.  

Забезпечено збереження  по бюджету міста на кінець бюджетного періоду оборотного  залишку бюджетних коштів в розмірі  615,0 тис. гривень.

Належний рівень виконання бюджету міста за доходами забезпечив відповідне фінансування видаткової частини бюджету. В місті забезпечена своєчасна  виплата  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери;  проведено розрахунки за  спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами; здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та  з метою  забезпечення  виконання бюджету міста 2011 року

виконавчий  комітет  Нововолинської міської  ради   В И Р І Ш И В : 

        

1. Взяти  до відома  Інформацію про виконання бюджету міста за  2010 рік.

2. Доручити начальнику фінансового управління  виконкому міської ради Бурочук Г.В. доповісти на пленарному засіданні міської ради з питання  про затвердження звіту про виконання міського бюджету за  2010 рік.

3. Об’єднаній державній податковій   інспекції :

     3.1. Забезпечити стовідсоткове щомісячне виконання надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів відповідно до рішень міської ради від 30 січня 2010 року № 4/37 “ Про міський бюджет на 2011 рік ” та селищної ради  від 30 січня  2010 року № 3/10 “ Про селищний бюджет на 2011рік”  із розрахунку 1/365 середньоденних надходжень сум передбачених у відповідних бюджетах та до помісячних планових надходжень.

     3.2.  Домогтися  скорочення  податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів.

     4. Фінансовому   управлінню:

     4.1. Здійснювати постійний  моніторинг виконання бюджету міста за  доходами та щодекадно  інформувати  міського  голову.

     4.2. Щомісячно забезпечувати проведення розрахунків з оформленням протоколів по нарахованих пільгах і субсидіях населенню згідно діючого законодавства, із залученням усіх підприємств-боржників.

     4.3. При отриманні плану надходжень загальнодержавних податків і зборів за рахунок яких формується дотація вирівнювання довести його до неухильного виконання  об’єднаній державній податковій інспекції.       

     5. Начальникам управлінь та відділів міськвиконкому, керівникам установ і організацій – головним розпорядникам бюджетних коштів:

    5.1. Врахувати у роботі по організації виконання кошторисів установ на 2011 рік недоліки і прорахунки, що були допущені в цій справі у минулому році.              

    5.2. Вжити заходів щодо приведення видатків  на утримання бюджетних установ у відповідність до затверджених бюджетних призначень.

    5.3. Не допускати  необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери  підвідомчих установ.

   5.4. Забезпечити  контроль за  цільовим та ефективним використанням  бюджетних  коштів, взяттям зобов’язань в межах передбачених асигнувань та недопущення залишків коштів на рахунках бюджетних установ.

   5.5. Вжити заходи по підвищенню рівня організації роботи щодо розрахункової дисципліни та недопущення утворення дебіторської і кредиторської заборгованостей у підвідомчих установах протягом року.

   6. Відділу Держкомзему  забезпечити надходження до бюджету міста коштів від продажу  земель  несільськогосподарського призначення у запланованих обсягах.    

   7. Керівникам підприємств-боржників платників податків забезпечити сплату платежів до бюджетів усіх рівнів.

   8. Заслухати підсумки виконання бюджету міста  за 1 квартал поточного року в квітні місяці 2011 року.

   9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського  голови  згідно з розподілом  функціональних  обов’язків.

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Бурочук  41220

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень