У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 лютого  2011 р. № 43

м. Нововолинськ

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради за 2010 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу Дорош В. В. „Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради за 2010 рік”, з метою забезпечення виконання Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, виконавчий комітет Нововолинської міської ради  

в и р і ш и в:

1.                 Інформацію начальника загального відділу Дорош В. В. про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради за 2010 рік взяти до відома.

2.                 Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів і структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій міста:

2.1 Уживати вичерпних заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” і Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

2.2 Забезпечувати на всіх рівнях належний розгляд звернень громадян, що надходять до органів місцевого самоврядування. Вважати цю роботу одним із пріоритетних напрямів діяльності.

2.3  Забезпечити дотримання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та запровадження у роботі із зверненнями Класифікатора звернень громадян, затверджених відповідно постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та від 24 вересня 2008 року № 858.

2.4  Підвищити персональну відповідальність посадових осіб за забезпечення системності у роботі зі зверненнями, належного реагування на обґрунтовані заяви і скарги громадян, розв’язання проблем, що спричиняють їх надходження до органів влади усіх рівнів.

2.5 Створити належні умови для розгляду письмових звернень, здійснення особистого прийому громадян та забезпечити суворе дотримання графіків прийому громадян.

2.6  Здійснювати моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у своїх структурних підрозділах, надавати працівникам, відповідальним за цю ділянку роботи, необхідну методичну та практичну допомогу.

2.7 Щокварталу аналізувати стан роботи за зверненнями громадян, домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані заяви та скарги до органів влади усіх рівнів. Матеріали узагальнювати відповідними документами.

2.8 Установити дієвий контроль за повним, кваліфікованим і об’єктивним розглядом звернень громадян, додержанням установлених законодавством термінів їх розгляду та своєчасним наданням відповідей авторам звернень.

2.9  Через засоби масової інформації систематично інформувати населення про роботу зі зверненнями громадян, про вирішення проблем, що турбують людей.

3.                 Начальнику загального відділу міськвиконкому Дорош В. В.:

3.1  Організовувати регулярні перевірки стану справ із зверненнями громадян в управліннях, відділах, структурних підрозділах міськвиконкому та на підприємствах, установах, організаціях міста.

3.2  Не рідше одного разу у квартал обговорювати питання щодо виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” на комісії з питань розгляду звернень громадян та на апаратних нарадах.

3.3  Надавати практичну і методичну допомогу керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій у поліпшенні роботи зі зверненнями громадян.

4.                 Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Нововолинської міської ради Кошлатого Л. Г.

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Дорош 41217

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень