У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 травня  2011 р. № 166

м. Нововолинськ

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

 

З метою забезпечення виконання  Закону  України  "Про доступ до публічної   інформації", керуючись  частиною другою статті   102   Консти-туції   України та на виконання Указу Президента України від  5 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 

   1. Визначити   загальний відділ виконавчого комітету Нововолинської міської ради відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до   публічної   інформації, за  розгляд, опрацювання,   облік,   систематизацію,  аналізування  та  надання відповідей на запити на інформацію,  що  надходять  до  виконавчого комітету Нововолинської міської ради,   а  також таким, що надає консультації під час оформлення запитів. 
   2. Начальнику загального відділу виконавчого комітету Нововолинської міської ради:
   2.1. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення  у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради в установленому порядку доступу до публічної інформації.
   2.2. Запровадити облік запитів на інформацію;
   2.3. Створити з  метою  доступу  до  публічної інформації  та  її збереження   систему   обліку   документів,  що  містять  публічну інформацію, забезпечити  обов'язкову реєстрацію  в  цій  системі таких   документів   та   надання  доступу  до  неї за  запитами;

2.4. Вживати  заходів  щодо  унеможливлення  несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

2.5. Протягом дня,  якого надійшов запит на інформацію щодо захисту життя чи свободи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, повідомляти заступника міського голови  та відділ чи управління, до компетенції яких належить реагування на  дану інформацію.

2.6. Внести  у  тижневий  термін  після  затвердження  Кабінетом Міністрів України граничних норм  витрат  на  копіювання  та  друк документів  пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення копій документів,  обсягом  більш  як  10  сторінок,  що  надаються   при задоволенні запиту на інформацію.

3. Визначити  приміщення громадської приймальні міськвиконкому місцем   для   роботи запитувачів  із документами,  що  містять   публічну   інформацію, та для   їх   копіювання.
4. Визначити відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю відповідальним за оприлюднення в друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті Нововолинської міської ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до  публічної  інформації".
4.1. Головному спеціалісту відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю забезпечувати систематичне та  оперативне  оприлюднення  і оновлення інформації.
5. Організаційному та загальному відділам підготувати для затвердження  перелік  відомостей,  що  становлять  службову інформацію, яка використовується у  Нововолинській міській раді та виконавчому комітеті 
6. Покласти на  начальників відділів та управлінь виконавчого комітету Нововолинської міської ради персональну  відповідальність  за  забезпечення належного виконання відповідними  структурними підрозділами  вимог  Закону  України  "Про доступ до публічної інформації".

7. Першому заступнику міського голови, секретарю ради   Рожелюку В. Д., керуючому справами міськвиконкому Кошлатому Л.Г.:

 

          - до 25 травня 2011 року підготувати та винести на чергові сесію міської ради та засідання виконкому проекти рішень:

          а) про внесення змін до структури і штатів щодо введення в загальний відділ посади головного спеціаліста з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

          б) про внесення змін в регламенти роботи міської ради та виконавчого комітету;

          в) про внесення змін в положення окремих відділів міськвиконкому.

 

            - з метою економії бюджетних коштів, передбачених на канцелярські витрати, забезпечити ефективне використання офіційного веб-сайту міськради для повного розміщення документів міської ради та її виконавчого комітету, до яких не передбачено обмеженого доступу. Для досягнення цієї мети протягом травня – червня 2011 року вжити заходів щодо оновлення та розширення можливостей зазначеного сайту.

   8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Рожелюка В.Д., першого заступника міського голови, секретаря міської ради та  Кошлатого Л.Г., керуючого справами міськвиконкому.

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Котилко  31432

 

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень