У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 квітня  2011 р. № 131

м. Нововолинськ

 

Про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2011 року

 

За 1 квартал 2011  року  до бюджетів усіх рівнів по місту надійшло доходів в сумі 32331,8 тис. гривень, що на 12324,0 тис. гривень більше поступлень відповідного періоду 2010 року.

Виконання бюджету міста забезпечено на 92,3  відсотка до  плану з розрахунку 1/365 середньоденних надходжень та на 102,9 відсотка до  помісячного розпису доходів. Бюджетом міста по загальному фонду недоотримані  – 744,9 тис. гривень, по селищному бюджету перевиконання – 5,9 тис. гривень.  

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду державного бюджету по місту збільшились у 2,2 рази або на 10982,5 тис. гривень, в тому числі загальнодержавні  податки  - на 11152,6 тис. гривень;  доходи по бюджету міста збільшились на 1221,0 тис. гривень,  забезпечено рівень динаміки власних надходжень на  + 15,9 відсотка, що більше від середньо обласного на 2,9  відсотки.

Надходження власних та закріплених доходів  склали 8920,9 тис. гривень,  що становить 22,8 відсотка  до затверджених річних бюджетних призначень. В основному по місту забезпечено виконання  3 із 12 видів передбачених у загальному фонді бюджету міста платежів. Не забезпечено надходження основного  бюджетоутворюючого  платежу -  податку на доходи фізичних осіб в сумі 764,4 тис. гривень (обсяг в загальній сумі надходжень –83,6 відсотка або 7456,4 тис. гривень),   плати за землю – 110,6 тис. гривень і інші.

Дотація вирівнювання з державного  бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 12482,8 тис. гривень. Субвенцій з державного бюджету по загальному фонду  поступило 11687,4 тис. гривень, що становить 24,6 відсотка до затверджених річних бюджетних призначень.

Недоїмка з платежів  з початку року збільшилась до зведеного бюджету  на 27770,9 тис. гривень, в тому числі до бюджету міста на  - 306,0 тис. гривень і на 1 квітня 2011 року становить 58452,7тис. гривень, в тому  числі по бюджету міста 949,4 тис. гривень.

Забезпечено своєчасну  виплату  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери; проведено розрахунки за  спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами; здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.

  Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  з метою забезпечення виконання бюджету міста та утворення фінансових ресурсів, достатніх для безперебійного фінансування витрат виконавчий  комітет  Нововолинської міської  ради    В И Р І Ш И В :   

1. Взяти  до відома  Інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2011 року і визнати роботу Нововолинської об’єднаної податкової інспекції недостатньою.

2. Доручити начальнику фінансового управління  виконкому міської ради Бурочук Г.В. доповісти на пленарному засіданні міської ради з питання  про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року.

3. Об’єднаній державній податковій   інспекції, керівникам установ і організацій - головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити безумовне виконання розпорядження міського голови від 24 січня 2011 року  №18-ра  "Про організацію виконання бюджету міста у 2011 році".

4. Об’єднаній державній податковій   інспекції :

4.1.Проаналізувати причини невиконання  бюджету міста за І квартал  2011 року та вжити дієвих заходів  щодо максимально повного наповнення бюджету до кінця року.

4.2. Забезпечити наповнення доходної частини місцевих бюджетів через розширення податкової бази, в тому числі за рахунок виведення  доходів фізичних та юридичних осіб із тіньової економіки.

4.3. Забезпечити скорочення  обсягів недоїмки з платежів до бюджетів усіх рівнів ;  домогтися максимального її погашення та недопущення утворення нової заборгованості.

4.4.Забезпечити здійснення ефективного контролю за своєчасністю та повнотою сплати до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, установлених Податковим  кодексом України.

Про результати проведеної роботи  з наданням пояснень інформувати виконавчий комітет міської ради щомісяця до 10 числа.

5. Фінансовому управлінню міськвиконкому:

5.1. Здійснювати постійний  моніторинг виконання бюджету міста за  доходами та щодекадно  інформувати  міського  голову.            

5.2.Забезпечити постійний контроль за станом бюджетних розрахунків.

5.3. Проводити   баланс  фінансового  ресурсу  з метою  забезпечення  витрат  на  заробітну  плату   працівників  бюджетної  сфери до  кінця поточного бюджетного періоду  згідно з нормами  чинного законодавства в оплаті праці, розрахунків за енергоносії  та інших  захищених статей  видатків.

6. Відділу Держкомзему  та відділу економіки  міськвиконкому забезпечити надходження до бюджету міста коштів відповідно від відчуження майна та від продажу  земель  несільськогосподарського призначення у запланованих обсягах.   

7. Керівникам установ і організацій – головним розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів:

7.1.Запровадити жорсткий контроль за  рухом бюджетних коштів і цільовим їх використанням.  

7.2. Вжити  вичерпних заходів щодо приведення видатків  на утримання бюджетних установ у відповідність до реального фінансового ресурсу. 

7.3. Забезпечити в повному обсязі до кінця поточного року  оплату праці працівників бюджетних установ  та розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги ( шляхом перерозподілу коштів з не першочергових видатків), не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

7.4. Організувати роботу із забезпечення економії споживання енергоресурсів з урахуванням заходів з енергозбереження.           

7.5. Вжити  необхідні заходи щодо забезпечення  належної    організації  розрахунків  та недопущення утворення дебіторської і кредиторської заборгованостей по загальному та спеціальному фондах.     

8.Керівникам підприємств-боржників платників податків забезпечити сплату платежів до бюджетів усіх рівнів.

9. Заслухати підсумки виконання бюджету міста за  І півріччя  в  липні   місяці  2011 року.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського  голови  згідно з розподілом  функціональних  обов’язків.

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Бурочук  41220

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень