На сайті 43 гостей та відсутні користувачі

Жителю міста ЖИТЕЛЮ МІСТА Правова приймальня Захист прав жінок як потреба сьогодення

Захист прав жінок як потреба сьогодення

Створено: Понеділок, 29 січня 2018, 16:23
Перегляди: 500
Поділитися

 

В рамках всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» з метою підвищення рівня знань щодо своїх прав у різних сферах життя, підвищення правової свідомості та спроможності захищати свої права, звертаємо увагу на норми законодавства, що забезпечують захист прав жінок.

Конституція України, зокрема стаття 24 передбачає: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Державна політика щодо забезпечення рівних прав спрямована на:

$1ü  утвердження ґендерної рівності;

$1ü  недопущення дискримінації за ознакою статі;

$1ü  застосування позитивних дій;

$1ü  забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

$1ü  забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;

$1ü  підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;

$1ü  виховання і пропаганду серед населення України культури
ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

$1ü  захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Основні досягнення міжнародної спільноти щодо реалізації прав жінок:

$1ü  ініціація та заохочення до міжнародної співпраці у цій сфері;

$1ü  визнання рівноправ’я чоловіків і жінок;

$1ü  заборона торгівлі жінками, в тому числі заборона проституції;

$1ü  заборона насильства щодо жінок, оскільки насильство є порушенням прав жінки, що потребує розвитку механізмів запобігання насильству та допомоги жертвам насильства;

$1ü  закріплення принципів рівності у політичному, економічному та інших сферах життя суспільства;

$1ü  введення поняття «дискримінація щодо жінок» та недопущення дискримінації у будь-яких її проявах.

Дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано  дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних  домагань, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

ШАНОВНІ ЖІНКИ, у разі порушення рівності ваших прав та можливостей, з метою негайної ліквідації дискримінації, не бійтеся захистити себе згідно з законом! Користуйтеся своїми правами!

                       

Начальник Нововолинського МВ ДРАЦС                                                  Л.В. Савік