На сайті 33 гостей та відсутні користувачі

> РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА Проекти Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території міста Нововолинська»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території міста Нововолинська»

Створено: П'ятниця, 03 листопада 2017, 12:57
Перегляди: 201
Поділитися

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території міста Нововолинська»

 

1.    Проблема, яку передбачається розв’язати.

Проблема паркування транспортних засобів в м. Нововолинську є актуальною у зв’язку із:

- перевантаженням руху на вулично-дорожній мережі внаслідок зростання кількості транспортних засобів;

- збільшенням кількості випадків порушення водіями Правил дорожнього руху в частині паркування транспортних засобів, що перешкоджає дорожньому руху, роботі міського пасажирського транспорту та спеціалізованих автомобілів, створює аварійні ситуації, ускладнює виконання механізованого прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, шкідливо впливає на стан довкілля.

Враховуючи позитивний міжнародний досвід використання автоматизованих систем сплати за паркування, а також такі їх переваги, як зручність та легкість у використанні, можливість безготівкової форми розрахунків, вважається за доцільне застосування в місті Нововолинську такої системи сплати збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування як одного з альтернативних варіантів.

2. Визначення цілей регулювання.

Метою регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають у процесі надання послуг з паркування транспортних засобів, забезпечення належного благоустрою вулично-дорожньої мережі міста, збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць (особливо їх центральної частини), підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, підвищення культури паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету.

Проект рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території міста Нововолинська» розроблено з метою приведення у відповідність до положень постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».

3.              Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

- збереження існуючого стану, тобто без прийняття Правил паркування транспортних засобів у місті Нововолинську. У разі відмови від прийняття цих Правил не будуть врегульовані в повному обсязі суспільні відносини у сфері паркування транспортних засобів у м. Нововолинську. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася, є досить критичною і потребує негайного вирішення, бо порушується режим та якість надання послуг. Прийняття Правил паркування транспортних засобів у м. Нововолинську – ця альтернатива є на даний час доцільним шляхом вирішення ситуації, що склалась, оскільки буде сприяти підвищенню рівня безпеки дорожнього руху, рівня благоустрою території міста, упорядкуванню стану та підвищенню культури паркування транспортних засобів у місті Нововолинську, забезпеченню контролю за дотриманням власниками транспортних засобів (водіїв) належного виконання вимог діючого законодавства у сфері благоустрою та дорожнього руху, забезпеченню фінансових надходжень до бюджету міста за рахунок збору за місця для паркування транспортних засобів. Все це, в кінцевому підсумку призведе до задоволення потреб споживачів у сфері послуг з паркування транспортних засобів у м. Нововолинську. Таким чином, дана альтернатива є єдиною прийнятною.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Для розв’язання проблеми пропонується механізм, який дозволить забезпечити збільшення надходжень платежів до місцевого бюджету.

Створення майданчиків для паркування у відведених місцях та обладнання їх знаками і дорожньою розміткою.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта, положення якого відповідають чинному законодавству та вимогам сьогодення, забезпечить реалізацію державної політики у сфері паркування транспортних засобів, удосконалення нормативно-правової бази, створення належних правових умов щодо контролю за виконанням Правил паркування транспортних засобів у частині розміщення, обладнання і утримання майданчиків для паркування транспортних засобів.

У разі прийняття регуляторного акта буде розпочато поступовий перехід до системи безготівкової оплати за послуги паркування, що дозволить:

- створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі господарської діяльності;

- покращити естетичний вигляд та благоустрій території міста;

- збільшити надходження коштів до міського бюджету від збору за паркування за рахунок покращення контролю щодо справляння цього збору та збільшення кількості місць паркування.

Позитивними факторами можуть бути: збільшення обсягів послуг; поліпшення умов їх надання.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проведено із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до міського бюджету за рахунок сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з розвитком підприємницької інфраструктури міста, створенням нових робочих місць та реєстрацією найманих працівників у відповідних органах. Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

Процедура розробки регуляторного акту витрати робочого часу фахівців, пов’язані з підготовкою регуляторного акту.

Суб’єкти господарювання

Отримання прибутку за рахунок отримання плати за надання послуги з паркування на парковках міста

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів, утримання працівників, технічних та касових приладів, території в належному санітарному стані

Територіальна громада міста

Впорядкований процес паркування автомобілів на паркувальних майданчиках, їх задовільний санітарний та технічний стан. Проведення благоустрою міста.

Оплата за паркування.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності з дня опублікування його в засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

-        розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

-        кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-        розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-        рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три роки починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження. Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

Начальник відділу

транспорту і зв’язку                                                                           Ю.В. Коцура